SERVICE HOTLINE

客服热线

MERCHANTS HOTLINE

招商热线

写字楼招商热线


 • 广州合景国际金融广场:

  020-38685089

 • 广州环球都会广场:

  020-38342359

 • 广州环汇商业广场:

  020-89629088

 • 广州星辉广场:

  020-89627878

 • 上海嘉誉国际:

  028-85312888-1041

 • 苏州领汇广场:

  0512-68639622

 • 苏州峰汇国际:

  0512-66831118

 • 成都环汇商业广场:

  028-83377338

商场招商热线


 • 北京摩方:

  010-57895885

 • 上海悠方:

  021-51856221

 • 成都悠方:

  028-61397591

 • 苏州悠方:

  0512-68316972

 • 广州天汇:

  020-85500728